Dag van de Armoede

Dag van de Armoede

Homeless Project.

                                                                                               Situering

Dakloze persoon in Amsterdam.Een tijd geleden heb ik besloten om een project te starten rond daklozen.  Dit is een doelgroep die mij al van kinds af aan raakt, telkens opnieuw en opnieuw. Volgens mij is dit een doelgroep buiten de huidige maatschappij, een doelgroep die niet de nodige aandacht krijgt van de bevolking en al zeker niet van de overheid. Besparen is in deze tijd belangrijker dan een uitgebreid hulpverleningsaanbod te voorzien voor deze doelgroep.
Dakloze @ Sint-Niklaas

 

In mijn studie (Bachelor Sociaal Werk) kreeg deze doelgroep wel wat aandacht, ik herinner mij een persoon die kwam spreken over zijn verleden op de dag van de armoede. Mede door deze spreker heb ik gekozen om 4 maand stage te volgen in een opvangcentrum voor dak- en thuislozen, waar ik de wereld van deze mensen beter leerde kennen. Het was een geweldige ervaring om deze mensen op hun tempo en met hun wilskracht te helpen om hen terug stap voor stap in de maatschappij te helpen duwen.

De dak- en thuislozendoelgroep plaats ik buiten de Westerse maatschappij. Ik kan hen niet plaatsen in een wereld van Facebook met gelukkige foto’s en met vind-ik-leukknoppen, in een wereld waar steeds wordt gestreefd naar geluk en perfectie.

 

             

                                 Project

Antwerpen, Groenplaats.Wat bedoel ik nu met een project? Mijn grootste doel is om de daklozenproblematiek “in the picture” brengen. Ik wil via deze blog het signaal geven dat deze mensen hulp nodig hebben. Ik geloof ik de kansen van deze mensen, maar de samenleving moet deze mensen ook een kans gunnen. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat deze problematiek is ontstaan door de samenleving.

Het gaat al lang niet meer over daklozen alleen. Ook mensen zonder papieren vind ik een onderschatte doelgroep. Ik hoop dat ministers als mevrouw De Block en mevrouw Lieten in de toekomst meer middelen gaan inzetten om deze problematieken aan te pakken. De overheid laat deze mensen soms letterlijk in de kou staan. Ik interpreteer het zelfs zo dat de overheid aan populariteit wint als ze deze mensen geen hulp biedt.

Denk maar aan Maggy De Block… Stemmen lijken belangrijker dan een humaan beleid.

Homeless @ Astridplein, Antwerp.

 

Mijn grote voorbeeld op fotografisch vlak is Lee Jeffries. Zijn foto’s: http://leejeffries.500px.com/homeless .

 Voor al deze foto’s kreeg ik de mondelinge toestemming om deze te maken en te publiceren.

 

'smiling'

 

 

 

No Comments Yet.

Leave a Comment